Organiziramo cestne, pomorske ter zračne transporte

Težki in izredni transport

TANTA vam na področju organizacije in izvedbe izrednih prevozov lahko znatno olajša delo saj za vas izberemo

  • pravilno prevozno sredstvo (glede na specifikacijo vašega tovora),
  • določimo traso prevoza (po cesti, železnici, reki, morju ali zraku),
  • uredimo vse potrebno dokumentacijo in licence prav tako tudi zavarovanje ter spremstvo pri nacionalnem ali mednarodnim prevozu blaga. 

Uredimo vam tudi vso potrebno dokumentacijo za ostale države Evropske unije, kot so licence, tehnična dovoljenja ter spremstva. V našem podjetju na področju izrednih prevozov združujemo izkušnje, znanje in vizijo v celoto, ki nam pomaga najti rešitev za še tako IZREDNI problem.