Železničná doprava

Spoločnosť TANTA ponúka celú paletu železničných dopravných služieb, medzi iným aj prepravu vagónov rôznych druhov v domácej a medzinárodnej doprave.

Taktiež zorganizujeme doručenie kontajnerov na miesto nakládky/vykládky. Ak zákazník nemá prístup k železničnému terminálu, túto časť sprostredkujeme s kamiónom.