Služby

TANTA je špedičná a logistická spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá úspešne ponúka a Organizuje cestnú, námornú a leteckú dopravu.

Nachádzame sa v Kopri, čo nám umožňuje spoluprácu s prístavom Luka Koper, ktorý je najbližší vstupný a výstupný bod a ktorý spája najväčšie svetové prístavy. Dobré cesty a železničné trate nás spájajú so vsetkými väčšími mestami v Európe,  aj inde vo svete. To nám umožňuje organizáciu dopravy v domácej aj medzinárodnej doprave.

Pri organizovaní sa postaráme aj o prípravu potrebnej dokumentácie, čo zahŕňa preclievanie pri importe aj exporte a taktiež tranzity. Našim cieľom je dosiahnutie kvality na najvyššej úrovni ako navonok, tak aj zvnútra spoločnosti, keďže sme si vedomí že sú spokojní zákazníci a zákazníci sú  kľúčom k úspechu.